Now showing items 1-1 of 1

    • ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И ДЪРЖАВНОСТ 

      Кънев, Методи (АИ "Ценов", 2003)
      Глобализацията е може би най-обсъжданият, но и най-неясният между всички съвременни процеси. Едни виждат в нея панацея за всички злини, а други - изключителна опасност1. Какви са от гледище на развиващите се общества ...