Now showing items 1-1 of 1

    • ИНТЕГРАЛЕН АНАЛИЗ НА НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ ЗА ПЕРИОДА 1996-2010 Г. 

      Горанова, Пенка; Стефанов, Стефан; Цветкова, Надежда; Михайлова, Румяна; Тананеева, Живка; Goranova, Penka; Stefanov, Stefan; Tsvetkova, Nadezhda; Mihailova, Rumyana; Tananeeva, Zhivka (АИ "Ценов", 2012)
      В унисон с европейската стратегия за научните изследвания България възприема постановките и принципите за развитие на научноизследователската дейност. Националната стратегия за научните изследвания отчита особеностите ...