Now showing items 1-1 of 1

    • МЯСТО НА ОТЧЕТНИТЕ СИСТЕМИ В УПРАВЛЕНИЕТО НА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 

      Краевский, Владимир; Kraevskyi, Vladimir (АИ "Ценов", 2014)
      В статията се разглежда способността на различни отчетни системи (счетоводство, финансови отчети и статистически записи) да посрещнат информационните изисквания за управление на устойчивото развитие. За тази цел, от една ...