Now showing items 1-4 of 4

  • ДОБИВ НА СУРОВИНИ И ЕКОЛОГИЗАЦИЯ НА ДОБИВНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ 

   Денева, Анета; Сирашки, Георги; Сирашки, Христо; Спасовски, Цанко; Deneva, Aneta; Sirashki, Georgi; Sirashki, Hristo; Spasovski, Tsanko (АИ "Ценов", 2012)
   При съвременните икономически условия екологизацията на индустри- алното производство има важно значение за решаване на разнообразни, нови и непознати за икономиката проблеми. Научната разработка на тема: „Добив на ...
  • ДОБИВ НА СУРОВИНИ И ЕКОЛОГИЗАЦИЯ НА ДОБИВНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ 

   Денева, Анета; Сирашки, Георги; Сирашки, Христо; Спасовски, Цанко; Deneva, Aneta; Sirashky, Georgi; Sirashky, Hristo; Spasovsky, Tsanko (АИ "Ценов", 2012)
   При съвременните икономически условия екологизацията на индустриалното производство има важно значение за решаване на разнообразни, нови и непознати за икономиката проблеми. Научната разработка на тема: „Добив на суровини ...
  • ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНОТО РАВНОВЕСИЕ НА ПЛАНИНСКИ РАЙОНИ (по примера на община Самоков) 

   Сирашки, Георги; Герганов, Георги; Николова, Мариана; Сирашки, Христо; ИВАНОВ, Венцислав; Sirashki, Georgi; Gerganov, Georgi; Nikolova, Marina; Sirashki, Hristo; Ivanov, Vencislav (АИ "Ценов", 2010)
   Взаимообвързаността между човечеството и природата изисква отхвърляне на традиционния вариант, а именно високо благоденствие чрез максимално и хищническо използване на природните ресурси до тяхното изчерпване, интензивно ...
  • УПРАВЛЕНИЕТО НА ИНОВАЦИИТЕ – АЛТЕРНАТИВА ЗА ЕКОЛОГИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИ НА ДОБИВНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ 

   Сирашки, Христо; Sirashki, Hristo (АИ "Ценов", 2011)
   Разгледани са теоретични въпроси, свързани с управлението на иновациите. Акцентира се върху значението на опазване на околната среда и екологизацията на дейностите на добивната промишленост. Направени са анализ и оценка ...