Now showing items 1-1 of 1

    • ЦЕННОСТИТЕ НА СЪВРЕМЕННИЯ МЕНИДЖМЪНТ 

      Бакърджиева, Милка (АИ "Ценов", 2012)
      Проблемът за ценностите на съвременния мениджмънт е проблем на разбирателството по повод основните пътища на развитие. Не само на национално, но и на равнище по-малка група (регион, етнос, ре- лигия, организация) и категория ...