Now showing items 1-2 of 2

  • ИКОНОМИКИТЕ В ПРЕХОД И ЦИВИЛИЗАЦИОННИТЕ ПАРАДИГМИ 

   Трифонов, Емил (АИ "Ценов", 2003)
   В статията проблемите на прехода се анализират през призмата на методологическата и цивилизационна парадигма. Това означава изследването му през призмата на народопсихологическите, икономическите, политическите и т.н. ...
  • ТЕОРЕТИЧНИ ОСНОВИ НА ЛОГИСТИКАТА 

   Димитров, Спас (АИ "Ценов", 2007)
   Logistics is the science of management the flow of goods, energy, information and other resources like products, services, and people, from the source of production to the marketplace. The brief representation to the ...