Now showing items 1-1 of 1

    • ИЗМЕРВАНЕ И МОНИТОРИНГ НА ИНДИВИДУАЛНИЯ КВАЛИФИКАЦИОНЕН ПРОФИЛ НА СТУДЕНТА 

      Кръстевич, Тодор; Смокова, Маруся; Башев, Костадин; Krastevich, Todor; Smokova, Marusya; Bashev, Kostadin (АИ "Ценов", 2009)
      Получаването на висока професионална квалификацията и повишаването на шансовете за професионално реализация на студентите са сред приоритетните цели в управлението на всяко съвременното висше училище. Дискусиите за ...