Now showing items 1-1 of 1

    • ИЗСЛЕДВАНЕ НА КОНКУРЕНТНИ ПРЕДИМСТВА НА ЖИЛИЩНИ ИМОТИ 

      Игнатова, Николинка; Ignatova, Nikolinka (АИ "Ценов", 2016)
      В студията се анализират и сравняват показателите, които характеризират конкурентните предимства на жилищните имоти в два района на страната - Северен централен и Южен централен район. Основните критерии за избора на двата ...