Now showing items 1-1 of 1

    • ЧОВЕКЪТ В ИКОНОМИКАТА – РАЦИОНАЛЕН (ИРАЦИОНАЛЕН) И ИНСТИНКТИВЕН 

      Златева, Добринка Петкова; Zlateva, Dobrinka Petkova (АИ "Ценов", 2016)
      Студията е посветена на човека в икономиката. Споделя се възгледът, че икономическата теория трябва да изследва човека в икономиката, а не икономическия човек. Поддържа се позицията, че възприетата в неокласическата теория ...