Now showing items 1-1 of 1

    • ЕНЕРГЕТИКАТА И ЕКОЛОГИЗАЦИЯ НА ЕНЕРГИЙНОТО ПРОИЗВОДСТВО 

      Сирашки, Георги; Денева, Анета; Сирашки, Христо; Sirashky, Georgi; Deneva, Aneta; Sirashky, Hristo (АИ "Ценов", 2011)
      При съвременните икономически условия екологизацията на индустриалното производство има важно значение за решаване на разнообразни, нови и непознати за икономиката проблеми. Научната разработка на тема: „Енергетиката и ...