Now showing items 1-1 of 1

    • ПРОБЛЕМИ И ВЪЗМОЖНОСТИ ПРЕД АГЕНЦИИТЕ ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ В БЪЛГАРИЯ 

      Цанкова, Мария; Христов, Павел; Tsankova, Maria; Hristov, Pavel (АИ "Ценов", 2013)
      В разработката се изследва състоянието на пазара на недвижими имоти в България за периода 2000-2012 г. Въз основа на извършения анализ се очертават основните проблеми пред развитието на пазара и реализираните по-купко-продажби. ...