Now showing items 1-2 of 2

  • DEVELOPMENT OF HOUSING MARKET IN BULGARIA 

   ILIEV, Plamen (АИ "Ценов", 2011)
   The article studies the supply and demand factors on the real estate market in Republic of Bulgaria. It examines the relation between value, price and costs for creating immovable properties and presents the concept of ...
  • СЪВРЕМЕННИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ПАЗАРА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ В БЪЛГАРИЯ 

   Първанова, Лия; Parvanova, Liya (АИ "Ценов", 2012)
   Присъща част от стоковия пазар е пазарът на недвижими имоти. В настоящата разработка се разглеждат специфичните особености на обекта на търговия на този пазар. Открояват се количествените и качествените параметри на наличните ...