Now showing items 1-2 of 2

  • АНАЛИЗ НА ОТНОШЕНИЕТО ТАЛАНТИЗЪМ – ТАЛАНТ – СТРАТЕГИИ 

   Янков, Никола; Yankov, Nikola (АИ "Ценов", 2011)
   В настоящата статия разглеждаме един тренд, чиито очертания и осмисляне могат да променят акцентите в процеса на развитие на различни системи. Той е свързан с преход към нова епоха, която терминологично се определя като ...
  • ГЛОБАЛНАТА ЧОВЕШКА ЕПОХА И ТОЛЕРАНТНОСТТА 

   Върбанов, Иван; Verbanov, Ivan (АИ "Ценов", 2011)
   В разработката се изследват ефектите от взаимодействието между глобалната човешка епоха, толерантността и културата. В синтезиран вид те се изразяват в намаляване на невежеството – правопропорционално на сравняването на ...