Now showing items 1-1 of 1

    • ЗА ХАРАКТЕРИСТИКАТА И ЕВОЛЮЦИЯТА НА ПАРИЧНАТА ПОЛИТИКА 

      Милинов, Валентин (АИ "Ценов", 2008)
      Студията е посветена на проблемите на паричната политика в процеса на нейната еволюция в съответствие с развитието на съответните теории и етапи в развитието на икономиките и паричните системи. Разглеждат се различните равнища ...