Now showing items 1-1 of 1

    • КОНТРОЛ ВЪРХУ АГРЕСИВНОТО ДАНЪЧНО ПЛАНИРАНЕ 

      Желев, Жельо; Zhelev, Zhelyo (АИ "Ценов", 2015)
      Настоящата разработка има за цел да представи агресивното данъчно планиране като практика на юридическите лица, която влияе неблагоприятно върху държавния бюджет. За целта е разгледана същността на агресивното данъчно ...