Now showing items 1-1 of 1

    • МЯСТО НА ТАЙМШЕЪРИНГА В ТУРИЗМА 

      Боева, Сиана; Петкова, Аделина; Boeva, Siana; Petkova, Adelina (АИ "Ценов", 2013)
      Настоящата статия изследва текущото състояние на таймшеъ-ринга в туризма. Разгледана е еволюцията на таймшеъринга и налагането му като практика в сферата на туризма. Извършен е анализ на сектора в САЩ, показващ впечатляващ ...