Now showing items 1-3 of 3

  • SELF-AWARENESS AND BEHAVIOUR WITHIN SOCIAL STRUCTURES 

   Kamenov, Kamen (АИ "Ценов", 2013)
   The article closely reviews the structural components of self-awareness – self-observation, self-analysis, and self-control. A connection has been made between an individuals’ self-awareness, their past and future and their ...
  • НЕСЪОТВЕТСТВИЯ ПРИ СЪЧЕТАВАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНОТО И ГРУПОВОТО ПОВЕДЕНИЕ В ОРГАНИЗАЦИЯТА 

   Петрова, Йоана; Petrova, Yoana (АИ "Ценов", 2012)
   Дейността на дадена организация може да се определи като ефективна, ако нейните членове са приели поведение, което да стимулира постигането на общите цели. Съчетаването на индивидуалното и груповото поведение е сложен и в ...
  • ПОВЕДЕНИЕ И ОТНОШЕНИЯ В СОЦИАЛНИТЕ СТРУКТУРИ 

   Каменов, Камен; Kamenov, Kamen (АИ "Ценов", 2013)
   Студията е посветена на един не само актуален, но и непреходен проблем – човешкия потенциал и неговото разкриване за общественото благо. Разбира се, в нея се дава само един от възможните зрителни ъгли на този многоаспектен ...