Now showing items 1-1 of 1

    • СЪСТОЯНИЕ НА ПАЗАРА НА ПРИЛОЖЕНИЯ ЗА УЕБ-АНАЛИЗ В БЪЛГАРИЯ 

      Марчевски, Иван; Йорданов, Радослав; Marchevski, Ivan; Yordanov, Radoslav (АИ "Ценов", 2012)
      В днешно време компаниите отделят все повече средства за изграждане и поддържане на уеб-сайтове и за извършване на разнородни по своя характер онлайн дейности. Във връзка с това все повече расте интересът към инструмен-ти ...