Now showing items 1-1 of 1

    • ИНФОРМАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ В ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ – СЪСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВИ 

      Шишманов, Красимир; Цанов, Емил; Божиков, Асен; Петров, Стефан; Shishmanov, Krasimir; Tsanov, Emil; Bozhikov, Asen; Petrov, Stefan (АИ "Ценов", 2012)
      Електронното здравеопазване е бързо развиваща се област, в която си вза- имодействат медицинската информатика, общественото здравеопазване, предла- гането на здравни услуги и информация чрез използване на съвременни ...