• ВРЪЗКАТА МЕЖДУ РЪКОВОДИТЕЛ И ПОДЧИНЕН – ОСНОВНИ ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ 

   Емилова, Ирена (АИ "Ценов", 2008)
   Материалът разглежда аналогично пренасяне на основните предположения от интеракционния модел към връзката: ръководител-подчинен. Изяснена е симбиотичната връзка между тях, систематичното блокиране на взаимната потребност ...
  • ФАКТОРИ ЗА ЕФЕКТИВНОСТ В УПРАВЛЕНСКОТО ОБЩУВАНЕ 

   Йорданова, Елена; Yordanova, Elena (АИ "Ценов", 2015)
   В съвременната управленска наука се налага мнението, че културата се оценява като водещ фактор в икономическото развитие, наред с пазара. Това доказва дълбоките промени на мисленето в хуманитарна насока и формирането на ...