Show simple item record

dc.contributor.authorКИРЕВ, Любен
dc.date.accessioned2016-05-17T12:20:37Z
dc.date.available2016-05-17T12:20:37Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.issn1314-3123
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/1342
dc.description.abstractГосподстваща научна парадигма в икономическата теория понастоящем е неокласическият икономикс, който поставя оскъдността на ресурсите и благата в основата на съществуването,функционирането и развитието на икономиката. Обект на анализ в статията са редица нови явления, породени от ико- номиката, основана на знанията. Това са: изобилието от знания; специфичният начин на възпроизводство и отчуждаване на знанието; креативният характер на създаването на знания; запазването на полезността и неунищожимостта на знанията в процеса на употреба; промените в характера и механизмите на натрупване; многосубектността и лесното трансформиране на знанията от частно в публично благо. Тези нови реалности не се вместват в „прокрустовото ложе” на неокласическия икономикс и поставят под съмнение обяснителните му възможности. Същите могат да се разглеждат като симптом и прелюдия към криза, която да доведе до научна революция в икономическата теория и замяна на съществуващата с нова научна парадигма.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.relation.ispartofseries1;6
dc.subjectикономическа парадигмаbg_BG
dc.subjectнеокласицизъмbg_BG
dc.subjectмейнстриймbg_BG
dc.subjectоснована на знаниетоbg_BG
dc.subjectзнаниеbg_BG
dc.titleИКОНОМИКАТА, ОСНОВАНА НА ЗНАНИЕТО, И НОВАТА ИКОНОМИЧЕСКА ПАРАДИГМАbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record