Show simple item record

dc.contributor.authorДочев, Михаил
dc.date.accessioned2016-05-17T12:27:37Z
dc.date.available2016-05-17T12:27:37Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.issn0861-6604
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/1343
dc.description.abstractСчетоводството е основна информационна система в предприятието. Като система за информация тя има за задача да създава информационни съвкупности, свързани с управлението на различните стопански субекти. Счетоводната информация е сбор от сведения (данни) за протичащите факти, явления и процеси в отделното предприятие. Като цяло тя е съвкупност от сведения за имущественото и финансовото състояние на предприятието, за настъпилите промени в него в резултат на протеклите стопански операции, за цялостната дейност на предприятието и за постигнатите икономически резултати от нея.За да се изгради една стройна система за счетоводна информация, задължително трябва да се премине през виадукта на използване на програмните продукти за счетоводството. Един от най-качествените видове софтуер е ASWIN.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.relation.ispartofseries1;1
dc.subjectсчетоводствоbg_BG
dc.subjectинформационна системаbg_BG
dc.subjectвъвеждане на данниbg_BG
dc.subjectосчетоводяванеbg_BG
dc.subjectпрограмни продуктиbg_BG
dc.titleВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА „ASWIN” В СЧЕТОВОДСТВОТО КАТО СИСТЕМА ЗА ИНФОРМАЦИЯbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record