Show simple item record

dc.contributor.authorСимеонова, Росица
dc.date.accessioned2016-05-17T12:35:06Z
dc.date.available2016-05-17T12:35:06Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.issn0861-6604
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/1344
dc.description.abstractСтроителството се отнася към най-материалоемките отрасли на икономиката. Материалните разходи се явяват основен компонент на себестойността на строителната продукция/услуги. Това предопределя и значимостта на въпросите, свързани с отчитането на материалите. Тяхното изследване изисква съобразяването с особеностите и характера на строително монтажните дейности. Те следва да се вземат под внимание при оценяването на материалите както при тяхното придобиване, така и при потреблението (намалението) им.В строително-монтажните дейности се използват разнообразни по състав и предназначение материали – строителни материали, конструкции и детайли, кофражни материали и др. Част от тези материали се доставят от отвън, а за други се организира производство в самите предприятия – бетонови възли, варови центрове, арматурни дворове, цехове за дограма и др. Направени са предложения за организиране на адекватно счетоводно отчитане (синтетично и аналитично), което да позволи осигуряването на информация за състоянието и движението на различните групи строителни материали.Търсенето на решения за подобряване отчитането на материалите в строителството е съобразено с особеностите на различните видове материали. Предложени са варианти за отчитане на следните групи материали: строителни материали, конструкции и детайли; кофражни материали; и дървен кофраж, метални кофражни платна и метални скелета.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.relation.ispartofseries1;2
dc.subjectотчитанеbg_BG
dc.subjectстроителствоbg_BG
dc.subjectконструкции и детайлиbg_BG
dc.subjectкофражни материалиbg_BG
dc.subjectстроителни материалиbg_BG
dc.titleВЪЗМОЖНОСТИ ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ ОТЧИТАНЕТО НА МАТЕРИАЛИТЕ В СТРОИТЕЛСТВОТОbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record