Show simple item record

dc.contributor.authorПантелеева, Силвия
dc.date.accessioned2016-05-17T13:06:39Z
dc.date.available2016-05-17T13:06:39Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.issn0861-6604
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/1353
dc.description.abstractАктивната политика по заетостта е ключово направление на организирани действия на съвременната държава със социално-пазарна икономика, за справяне със социалните проблеми – безработица, бедност и социално изключване, наред с провежданата пасивна политика, намираща израз в покриване на последиците от тях. На превантивната политика, в частност активната, се дава приоритет, поради необходимостта по пътя на активното включване на пазара на труда, организирането на алтернативни форми на заетост, създаването на стимули за бизнеса към икономическа активност, организирането на формално и неформално обучение и образование, да се намерят оптимални решения на горепосочените социални проблеми. Не бива да се игнорира и значимостта на провежданата Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” с нейните седем оси, асоциирани с основните пътеки за излизане от кризисната социално-икономическа ситуация, с преки последици върху макроикономическото развитие на европейската икономика.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.relation.ispartofseries1;3
dc.subjectактивна политика по заетосттаbg_BG
dc.subjectпазар на трудаbg_BG
dc.subjectпрограми за заетостbg_BG
dc.subjectпрофесионална квалификацияbg_BG
dc.titleАКТИВНА ПОЛИТИКА ПО ЗАЕТОСТТА В БЪЛГАРИЯ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРИ НЕЙНАТА РЕАЛИЗАЦИЯbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record