Show simple item record

dc.contributor.authorЧиприянова, Галина
dc.date.accessioned2016-05-17T13:09:00Z
dc.date.available2016-05-17T13:09:00Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.issn0861-6604
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/1354
dc.description.abstractВ статията са изследвани въпросите относно системността на счетоводната информация в стопанските субекти – строителни предп- риятия. Анализиран е системният подход в два аспекта: по отношение на счетоводната система като цяло и по отношение на счетоводното отчитане на строително-монтажните дейности. Особено внимание се отделя на приходите и разходите за строително-монтажни дейности с практическа значимост, както и на съпоставимостта между приходи и разходи, съответно – установяването на резултат. С конкретни примери от практиката са представени регламентираните в МСС 11 / СС 11 Договори за строителство, три модела за надеждно измерване на извършената работа, посредством които изпълнителят може да определи етапа на изпълнение на договора: като съотношение на частта от фактическите разходи по договора, отчетени за строителната работа до момента, към общите разходи по договора, предвиждани в началото; количествени сметки за извършената работа; частта на натуралното изпълнение на работата по договора.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.relation.ispartofseries1;6
dc.subjectстроителствоbg_BG
dc.subjectсчетоводно отчитанеbg_BG
dc.subjectМСС 11bg_BG
dc.subjectДоговори за строителствоbg_BG
dc.subjectсъпоставимост на приходите и разходитеbg_BG
dc.titleСИСТЕМНИ АСПЕКТИ НА СЧЕТОВОДНАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СТРОИТЕЛНО- МОНТАЖНИТЕ ДЕЙНОСТИbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record