Show simple item record

dc.contributor.authorЧиприянов, Михаил
dc.contributor.authorЧиприянова, Галина
dc.date.accessioned2016-05-17T13:16:54Z
dc.date.available2016-05-17T13:16:54Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.issn0861-6604
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/1357
dc.description.abstractУправлението на бизнес кризи е изключително важна функция. Подценяването на това значимо направление може да доведе до сериозни загуби за собствениците и дори до края на съществуването на предприятието. Това естествено и недвусмислено води до извода, че постоянното развитие на знанието по управление на бизнес кризи представлява една сериозна предпоставка и стимулиращ фактор за постигането на по-успешно, по-устойчиво бизнес развитие. Във връзка с това необходимо условие за оцеляване и стабилизация на предприятието е разработването на адекватна счетоводна политика, а именно – дефанзивна счетоводна политика в контекста на нормативно регламентираните постановки за организация и методология на счетоводната отчетност на предприятието. Всяко предприятие в криза (депресия) влага само съ- държание в отделните елементи на дефанзивната си счетоводна политика по такъв начин, че счетоводният инструментариум и практическите действия да я превърнат в ефективно средство за управление на стопанската дейност. Целта на настоящето изследване е да се разкрият особеностите на управлението на бизнес кризи и неговото отражение върху счетоводната политика на предприятиетоbg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.relation.ispartofseries1;2
dc.subjectпредприятиеbg_BG
dc.subjectкризаbg_BG
dc.subjectуправление на кризиbg_BG
dc.subjectсчетоводна политикаbg_BG
dc.titleУПРАВЛЕНИЕТО НА БИЗНЕС КРИЗИ И НЕГОВОТО ОТРАЖЕНИЕ ВЪРХУ СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА НА ПРЕДПРИЯТИЕТОbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record