Show simple item record

dc.contributor.authorШишманов, Красимир
dc.date.accessioned2016-05-17T13:30:49Z
dc.date.available2016-05-17T13:30:49Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.issn0861-6604
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/1367
dc.description.abstractУправлението на малките и средните предприятия (МСП), независимо от тяхната големина, се свързва с използване на информационните и комуникационни технологии. Това по естествен път води до натрупването на големи по обем и важни за функционирането им информационни масиви, които информационните системи имат задачата рационално да организират и надеждно да защитят.Постановката на тази задача предполага да се определят редица изисквания по отношение на сигурността и да се намерят конкретни и подходящи решения.МСП, които поради своята специфика, разполагат с ограничени средства и нямат възможността да изградят цялостна, съобразена с всички концептуални и технологични изисквания, система за информационна сигурност.Целите на настоящата статия са да разкрие кои са основните рискове и заплахи в малките и средните предприятия, свързани с информационната им безопасност, и да посочи някои прагматични решения, съобразени с техните финансови и технологични възможности.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.relation.ispartofseries1;7
dc.subjectМСПbg_BG
dc.subjectинформационна системаbg_BG
dc.subjectсистема за информационна сигурностbg_BG
dc.subjectконтрол на даннитеbg_BG
dc.subjectзащита на даннитеbg_BG
dc.titleОСОБЕНОСТИ НА СИСТЕМАТА ЗА ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ В МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record