Show simple item record

dc.contributor.authorПопов, Веселин
dc.date.accessioned2016-05-17T13:35:23Z
dc.date.available2016-05-17T13:35:23Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.issn0861-6604
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/1369
dc.description.abstractМоделът за обработка на данни, известен като SaaS (Software-as-a-Service)– софтуер като услуга, промени фундаментално начините за обработка на информацията, изнасяйки бработващите процеси извън рамките на предприятието към външни доставчици на услуги. При този модел типичните, локално инсталирани софтуерни решения се заменят от използване на отдалечено пози- циониран софтуер, работещ върху инфраструктура на доставчик на услуги.Настоящата статия има за цел да представи същността на модела SaaS и възможностите, които той може да предостави на МСП у нас. Изследването се базира на резултатите от анкетно проучване, извършено в рамките на проект, в който е участвал авторът, а също така са използвани данни и от други проучвания.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.relation.ispartofseries1;8
dc.subjectсофтуер като услугаbg_BG
dc.subjectSaaSbg_BG
dc.subjectоблачен компютингbg_BG
dc.subjectERPbg_BG
dc.subjectCRMbg_BG
dc.subjectдокументoоборотbg_BG
dc.subjectе-обучениеbg_BG
dc.titleСОФТУЕРЪТ КАТО УСЛУГА – НОВ ПОДХОД ЗА ОБРАБОТКА НА ИНФОРМАЦИЯТА В МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record