Show simple item record

dc.contributor.authorГорчева, Таня
dc.date.accessioned2016-05-17T13:35:25Z
dc.date.available2016-05-17T13:35:25Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.issn0861-6604
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/1370
dc.description.abstractОсновна цел на разработката е да се проследи възникването и развитието на организационните форми и решенията за експортно насърчаване,със задачата да се разкрият същностните характеристики на съвременната политика за експортно насърчаване. Акцентира се върху предлаганите услуги и съвкупността от мерки за стимулиране. По тази причина въз основа на селекция върху проучвания, се формулират основните принципи, които имат основополагащо значение за успешното функциониране на организациите за експортно насърчаване (ОЕН). Посочената задача получава разрешение чрез провеждането на обзорен анализ върху решенията за експортно насърчаване в страни с различна степен на икономическо развитие. Прилагането на този подход е удачно, тъй като разкриването на различните организационни форми за експортното насърчаване дава възможност за оценка и сравнение. Въз основа на проучените примери се определя доколко практиката за експортно стимулиране у нас е аналогична на тази в другите страни.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.relation.ispartofseries1;1
dc.subjectекспортно насърчаванеbg_BG
dc.subjectорганизационни формиbg_BG
dc.subjectуслугиbg_BG
dc.subjectполитика експортно насърчаванеbg_BG
dc.subjectорганизации за експортно насърчаванеbg_BG
dc.titleОРГАНИЗАЦИОННИ ФОРМИ И РЕШЕНИЯ ЗА ЕКСПОРТНО НАСЪРЧАВАНЕbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record