Show simple item record

dc.contributor.authorСМИРНОВ, Валера
dc.date.accessioned2016-05-18T05:40:25Z
dc.date.available2016-05-18T05:40:25Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.issn1314-3123
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/1380
dc.description.abstractВъпросът за определяне на основните фактори, влияещи върху стратегическата ефективност на руските компании е изключително неотложен сега, поради невъзможността да се решат много настоящи проблеми. В тази статия се разглежда проблемът за това как могат да се идентифицират тези фактори, по какви критерии ще бъде оценявано въздействието им върху ефективността на стратегията, и с какви средства това може да се направи. Като резултат се стига до заключението, че всеки фактор за определени стойности може да има значително положително или отрицателно влияние върху ефективността на стратегията. Стойностите на критерия може да се измерят надеждно чрез използване на методите за предсказване на банкрут. В днешните условия един от най-точните и ефикасни методи е този на невронните мрежи за оценка на въздействието на факторите върху реализиране стратегията на организацията.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.relation.ispartofseries1;1
dc.subjectоценкаbg_BG
dc.subjectефективностbg_BG
dc.subjectфакторbg_BG
dc.subjectстратегияbg_BG
dc.titleОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОСНОВНИТЕ ФАКТОРИ, ВЛИЯЕЩИ ВЪРХУ СТРАТЕГИЧЕСКАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ В РУСИЯbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record