Show simple item record

dc.contributor.authorБИВШЕВ, В.
dc.contributor.authorЧИСТОВ, Д.
dc.contributor.authorМИХАЛЕВА, М.
dc.date.accessioned2016-05-18T06:05:56Z
dc.date.available2016-05-18T06:05:56Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.issn1314-3123
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/1388
dc.description.abstractВ условията на съвременната икономика научно-техническата информация е един от най-значимите фактори на икономическия растеж. В настоящата статия са представени резултатите от изследването на зависимостта между обема научно-техническа информация (НТИ) и величината на брутния вътрешен продукт (БВП) на Руската Федерация. Като съставни елементи на НТИ авторите разглеждат научните статии, действащите патенти за изобретения, действащите патенти за полезни модели, водещите производствени технологии. В работата са представени оценки за значимостта на отделните информационни източници от гледна точка на формирането на БВП, оценки за стойността на НТИ като фактор на икономическия растеж. Статията е подготвена въз основа на резултатите от изследванията, проведени за сметка на бюджетните средства по Тематичния план за НИР на Финансовия университет от 2011 година.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.relation.ispartofseries1;2
dc.subjectнаучно-техническа информацияbg_BG
dc.subjectикономически растежbg_BG
dc.subjectбрутен вътрешен продуктbg_BG
dc.subjectикономико-математически моделиbg_BG
dc.subjectпроизводствена функцияbg_BG
dc.titleКОЛИЧЕСТВЕНА МЯРКА ЗА ЗНАЧИМОСТТА НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФОРМАЦИЯ КАТО ФАКТОР НА ПРОИЗВОДСТВОТОbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record