Now showing items 1-1 of 1

    • ЕВОЛЮЦИЯ НА ДАНЪЧНАТА СИСТЕМА В БЪЛГАРИЯ 

      Александрова, Александрина; Alexandrova, Alexandrina (АИ "Ценов", 2015)
      Данъчната система на Република България представлява сложна и многокомпонентна съвкупност от различни по вид и предназначение данъци, данъчно законодателство, което ги регламентира, и данъчна администрация. Тази система ...