Now showing items 1-1 of 1

    • ЕФЕКТИВНОСТ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ФИНАНСИРАНЕ В БЪЛГАРСКИТЕ РЕГИОНИ 

      Георгиева, Галя; Georgieva, Galya (АИ "Ценов", 2015)
      Основните предизвикателства пред нашата страна по пътя към превръщането ѝ в равноправен член на ЕС са свързани както с преодоляване на негативните ефекти от глобалната икономическа криза, така и с оценка ефективността на ...