Now showing items 1-1 of 1

    • БЪЛГАРСКИЯТ ЕНЕРГИЕН ПАЗАР – СТРУКТУРА И ВИДОВЕ ПАЗАРНИ МОДЕЛИ 

      Гущеров, Никола; Gushterov, Nikola (АИ "Ценов", 2015)
      През последните две десетилетие се извършва съществена преоценка на енергийната политика и в частност на конкретната роля на държавата в осигуряването на енергийните услуги. Настъпилите промени допринесоха за формирането ...