Now showing items 1-1 of 1

    • АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА МИТНИЧЕСКОТО РАЗУЗНАВАНЕ 

      Халаджов, Венцислав; Haladzhov, Ventsislav (АИ "Ценов", 2015)
      С оглед на динамично променящата се среда, в която се налага да функционира митническата администрация, се утвърждава необходимостта от разбирането на изискванията за развитие на разузнавателната дейност и възможните ...