Show simple item record

dc.contributor.authorГерганов, Георги
dc.date.accessioned2016-05-18T06:43:22Z
dc.date.available2016-05-18T06:43:22Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.issn0861-6604
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/1400
dc.description.abstractВ статията се анализират постановките в счетоводните стандарти № 41 „Селско стопанство” и № 2 „Отчитане на стоково-материалните запаси” при определяне и оценяване на земеделската продукция и влиянието на оценките при формиране на финансовия резултат за отчетния период. При практическото прилагане на посочените стандарти се проявяват противоречия в текстове, регламентиращи преобразуването на счетоводния финансов резултат за данъчни цели. С конкретен пример се характеризира логическата последователност при данъчното третиране на разликите, проявили се при оценяването на продукцията при първоначално признаване и в края на годината.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.relation.ispartofseries1;2
dc.subjectсчетоводни стандартиbg_BG
dc.subjectселско стопанствоbg_BG
dc.subjectземеделска продукцияbg_BG
dc.subjectфинансови резултатиbg_BG
dc.subjectданъчни проблемиbg_BG
dc.titleСЧЕТОВОДНИ И ДАНЪЧНИ ПРОБЛЕМИ ПРИ ОЦЕНЯВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКАТА ПРОДУКЦИЯbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record