Show simple item record

dc.contributor.authorВърбанов, Румен
dc.date.accessioned2016-05-18T06:53:16Z
dc.date.available2016-05-18T06:53:16Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.issn0861-6604
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/1405
dc.description.abstractВ статията са споделени вижданията на автора за успешно използване на Enterprise 2.0 за решаване на 4 групи задачи в предприятието: Мар- кетинг в Web 2.0 и работа с клиенти на компанията; Взаимодействия с бизнес партньори; Управление на персонала; Управление на знанията в компанията. Предложен е подход към разработването на стратегия за приложение на Enterprise 2.0 за нуждите на предприятието, където действията са разделени условно в шест етапа: анализ на бизнес процесите в предприятието, изследване и анализ на състоянието на информационните системи и технологии, разработване на основните цели и задачи за развитие на ИКТ, очертаване на възможните пътища за приложение на социалните медии в бизнес процесите, разработване на проекта на корпоративната социална мрежа и реализиране на новата ИТ стратегия за социална корпоративна мрежа.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.relation.ispartofseries1;4
dc.subjectWeb 2.0bg_BG
dc.subjectEnterprise 2.0bg_BG
dc.subjectconsumer-generated contentbg_BG
dc.subjectsocial networkbg_BG
dc.subjectsocial media marketingbg_BG
dc.titleПОДХОД КЪМ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ENTERPRISE 2.0 ОТ КОМПАНИИТЕbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record