Show simple item record

dc.contributor.authorПавлов, Цветан
dc.date.accessioned2016-05-18T07:32:34Z
dc.date.available2016-05-18T07:32:34Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.issn0861-6604
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/1410
dc.description.abstractВ разработката се търси правдоподобно обяснение за величи- ната на рисковата премия на акциите, чрез моделиране на водещи поведенчески концепции в условията на българския капиталов пазар. Първоначално е изведена справедливата рискова премия на акциите, посредством базов неокласи- чески равновесен моделq основан на потреблението. След това се прави сравнение между справедливата и емпиричната рискова премия, което показва, че изисканата от инвеститорите компенсация за притежаването на български акции не може да бъде рационално обяснена, т.е. на БФБ съществува т. нар. пъзел с рисковата премия на акциите. На тази основа е приложен поведенчески модел, базиран на две широко известни специфики на човешкото поведение в условията на риск и несигурност – склонността към избягване на загубите и тясното рамкиране. При заложени разумни нива на рискова непоносимост и склонност към избягване на загубите, апробираният поведенчески модел успява да генерира близки до емпиричните нива на сравнително безрискова доходност и пазарна възвръщаемост.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.relation.ispartofseries2;5
dc.subjectповеденчески финансиbg_BG
dc.subjectпъзел с рисковата премия на акциитеbg_BG
dc.subjectпазарна ефективностbg_BG
dc.subjectкапиталови пазариbg_BG
dc.subjectизискуема доходностbg_BG
dc.titleПРИЛОЖЕНИЕ НА ПОВЕДЕНЧЕСКИТЕ ФИНАНСИ ПРИ МОДЕЛИРАНЕ НА БЪЛГАРСКАТА РИСКОВА ПРЕМИЯ НА АКЦИИТЕbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record