Show simple item record

dc.contributor.authorМихайлова, Румяна
dc.date.accessioned2016-05-18T08:32:35Z
dc.date.available2016-05-18T08:32:35Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.issn0861-6604
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/1431
dc.description.abstractОбект на изследване в статията са проблемите по определяне на средната справедлива цена на килограм живо тегло на животните от определена възрастова група. Доразвити са конкретни теоретико-методични постановки, като за база е използвана информация от практиката. Обоснована е възможността за прилагане в практиката на изискванията на Счетоводен стандарт 41 Селско стопанство за отчитане по справедлива стойност на биологичните активи и на селскостопанската продукция. Предложен е модел, които дава възможност да се определи цената на обекта, подлежащ на отчитане, и на тази основа да се получи информация за нуждите на управлението.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.relation.ispartofseries2;5
dc.subjectкалкулиранеbg_BG
dc.subjectкалкулацияbg_BG
dc.subjectсебестойностbg_BG
dc.subjectсправедлива ценаbg_BG
dc.subjectживо теглоbg_BG
dc.titleКАЛКУЛИРАНЕ НА СЕБЕСТОЙНОСТ ИЛИ УСТАНОВЯВАНЕ НА СРЕДНА СПРАВЕДЛИВА ЦЕНА ЗА КИЛОГРАМ ЖИВО ТЕГЛО НА ЖИВОТНИТЕ ОТ ОПРЕДЕЛЕНА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА (ТЕОРЕТИКО - МЕТОДИЧЕСКИ АСПЕКТИ)bg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record