Show simple item record

dc.contributor.authorИлиев, Драгомир
dc.date.accessioned2016-05-18T08:35:29Z
dc.date.available2016-05-18T08:35:29Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.issn0861-6604
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/1432
dc.description.abstractСветът се превърна в сложна система от скачени съдове постоянно преливащи идеи, енергия, информация, блага. В тази глобалната икономика,белязана от взаимосвързаността и взаимозависимостта, поддържането на деликатен баланс осигурява просперитет, а нарушаваното му води до пагубни последици за всички съставни части от сложната система. Релацията национална икономика  международна икономика отстъпва място на релацията регионална икономика  глобална икономика. Националното прерасна в регионално, а международното – в глобално. Националната държава отстъпва част от своя суверенитет в замяна на просперитет, постигнат вследствие на интеграция в регионалния икономически блок.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.relation.ispartofseries2;4
dc.subjectотворена икономикаbg_BG
dc.subjectиндекс на Херфиндал-Хиршманbg_BG
dc.subjectАВС-анализbg_BG
dc.subjectикономически растежbg_BG
dc.titleДИВЕРСИФИЦИРАНИТЕ ТЪРГОВСКИТЕ ПОТОЦИ – СРЕДСТВО ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА РЕГИОНАЛНАТА ЗАВИСИМОСТbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record