Show simple item record

dc.contributor.authorКрумова, Диана
dc.date.accessioned2016-05-18T08:42:02Z
dc.date.available2016-05-18T08:42:02Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.issn0861-6604
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/1437
dc.description.abstractБизнес комбинациите са свързани с обединяването на отделни предприятия в една стопанска единица под някаква форма. Бизнес комбинацията придобиване на разграничими нетни активи, при която придобитото предприятие обикновенопрекратява юридическата си самостоятелност, т. е. става част от придобиващото го предприятие, ораждапреобразуване. Вторият вид бизнес комбинация – придобиване на капитала на друго предприятие, при която придобитото запазва юридическата си самостоятелност и се превръща в дъщерно, а придобиващото става предприятие майка по отношение на придобитото, поражда консолидация. Това придобиване може да се извърши по два модела: чрез придобиване на 100 % от капитала на дъщерното предприятие и чрез придобиване на част от капитала на придобитото предприятие, която осигурява контрол на придобиващото, при наличие на малцинствено участие.Предприятието, което е инвестирало капитал в дъщерното предприятие, предоставя полезна информация на управлението относно резултатите и перспективността на инвестицията, посредством консолидираните финансови отчети на икономическата група.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.relation.ispartofseries2;7
dc.subjectбизнес комбинацииbg_BG
dc.subjectпридобиванеbg_BG
dc.subjectконсолидирани финансови отчетиbg_BG
dc.subjectрепутацияbg_BG
dc.titleБИЗНЕС КОМБИНАЦИИ И КОНСОЛИДИРАНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record