Show simple item record

dc.contributor.authorЕрусалимов, Румен
dc.contributor.authorИлиева, Таня
dc.date.accessioned2016-05-18T10:13:13Z
dc.date.available2016-05-18T10:13:13Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.issn0861-6604
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/1449
dc.description.abstractВ теорията и практиката на пенсионното осигуряване са познати и се прилагат три финансовопокривни системи: разходопокривна, капиталопокривна и ремийнопокривна. Тези системи показват по какъв начин текущите разходи за пенсии ще бъдат разпределени както във времето, така и върху осигурените лица. Общото между тях е, че са изградени на база голяма осигурителна съвкупност и на принципа на взаимопомощ и солидарност между участниците в нея. При разходопокривната и капиталопокривната системи солидарността обхваща всички възрастови генерации, докато при премийнопокривната система, принципът на взаимопомощ се простира само върху отделната възрастова генерация.Някои от разпоредбите в Кодекса за социално осигуряване правят невъзможно прилагането на нито една от изброените финансови системи в допълнителното пенсионно осигуряване. Това силно затруднява актюерските изчисления и ефективното разпределение на средствата от натрупаните пенсионни фондове.Получените резултати от разработения в изложението числов пример недвусмислено показват, че е необходимо преосмисляне на някои текстове в Кодекса за социално осигуряване и вследствие на това преминаване от индиви-дуално към колективно разпределение на пенсионните фондове от допълнителното пенсионно осигуряване.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.relation.ispartofseries2;3
dc.subjectпенсионно осигуряванеbg_BG
dc.subjectфинансовопокривна системаbg_BG
dc.subjectпенсионен фондbg_BG
dc.titleДОПЪЛНИТЕЛНОТО ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ – ИНДИВИДУАЛНО ИЛИ КОЛЕКТИВНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕНСИОННИЯ ФОНДbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record