Show simple item record

dc.contributor.authorСтънгачева, Нели
dc.date.accessioned2016-05-18T10:29:01Z
dc.date.available2016-05-18T10:29:01Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.issn0861-6604
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/1452
dc.description.abstractВ съвременни условия на динамично променящи се контури на макроикономическата и законовата среда, въпросът, кореспондиращ с ефектив-ността на инвестиционното решение за продължаване експлоатационния срок на пети и шести енергоблок на единственото предприятие в Република България, използващо ядрената енергия в технологичния процес по производството на електроенергия, е повече от актуален. Изхождайки от факта, че реализирането на всяка инвестиция е изключително важна предпоставка за обезпечаване ос-новната фирмена цел, при рационално използване на източниците за финанси-ране, поведението на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД безспорно се прецизира по презумп-цията на императивната норма на българското законодателство и в унисон с приоритетите на стратегия „Европа 2020”, ориентирани към постигане на устой-чив растеж чрез насърчаването на ресурсно по-ефективна, по-устойчива и по-конкурентоспособна икономика.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.relation.ispartofseries3;6
dc.subjectатомна електроцентралаbg_BG
dc.subjectинвестиционно решениеbg_BG
dc.subjectинвестиционен климатbg_BG
dc.subjectSWOT анализbg_BG
dc.subjectстратегия „Европа 2020”bg_BG
dc.titleИКОНОМИЧЕСКА ЗНАЧИМОСТ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО РЕШЕНИЕ НА „АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ СРОКА НА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ПЕТИ И ШЕСТИ ЕНЕРГОБЛОКbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record