Show simple item record

dc.contributor.authorБожинова, марияна
dc.date.accessioned2016-05-18T10:34:14Z
dc.date.available2016-05-18T10:34:14Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.issn0861-6604
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/1456
dc.description.abstractВ съвременните пазарни условия все повече нараства мощта на търговските вериги в каналите за реализация на потребителски стоки. Същевременно се изостря и конкуренцията помежду им. Търговските вериги перманентно изследват и идентифицират източниците на конкурентни предимства с цел да се възползват от тях. Настоящата статия се фокусира върху собствените марки на търговците, като важен източник на конкурентно предимство. Базирайки се на емпирични данни, се изследва зависимостта между степента на концентрация на търговията на дребно и дела на стоките със собствени търговски марки. Очертават се факторите, способстващи проникването на пазара на стоки под собствени марки на търговците. Дискутират се ползите за търговците, производителите и потребителите от развитието на такива марки. Теоретичните съждения са подкрепени с примери от бизнес практиката на търговските вериги.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.relation.ispartofseries3;3
dc.subjectсобствена търговска маркаbg_BG
dc.subjectтърговска веригаbg_BG
dc.subjectикономични маркиbg_BG
dc.subjectимиджови маркиbg_BG
dc.titleСобствените търговски марки на търговските вериги - източник на конкуретно предимствоbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record