Show simple item record

dc.contributor.authorИванова, Зоя
dc.date.accessioned2016-05-18T11:03:26Z
dc.date.available2016-05-18T11:03:26Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.issn0861-6604
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/1473
dc.description.abstractСложната и динамична обстановка на стоковите пазари принуждава българските индустриални предприятия да търсят по-гъвкави и ефективни подходи, за да се адаптират своевременно към съвременните предизви-кателства. Индустриалните предприятия се стремят да демонстрират поведение, чрез което да запазят и разширят пазарните си позиции, да отговорят адекватно на измененията в потребителското търсене и да се противопоставят на нарастващата конкуренция. Целта на статията е, на базата на теоретични и емпирични проучвания, да се изследва пазарното поведение на българските индустриални предприятия и да се изведат специфичните му особености.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.relation.ispartofseries2;4
dc.subjectпазарно поведениеbg_BG
dc.subjectиндустриално предприятиеbg_BG
dc.subjectотношения с потребителитеbg_BG
dc.subjectстратегия за диференциранеbg_BG
dc.subjectспециализирани пазариbg_BG
dc.titleОСОБЕНОСТИ НА ПАЗАРНО ПОВЕДЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ИНДУСТРИАЛНИ ПРЕДПРИЯТИЯbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record