Show simple item record

dc.contributor.authorДамянов, Атанас
dc.date.accessioned2016-05-18T11:10:38Z
dc.date.available2016-05-18T11:10:38Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.issn0861-6604
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/1476
dc.description.abstractНастоящото изследване е развито в две части. В първата част са лансирани възможни видове партньорства, като ударението е поставено върху деловите взаимоотношения. Приведен е и феноменът ТРР (Trans-pacific partnership). Изведени са характеристики на твърдо и меко партньорство. Във втората част е разработен инструментариум за анализ и оценка на партньорството. За тази цел са предложени две матрици. Едната е за изследване на проблема на междудържавно равнище с два вектора. Другата матрица разглежда междуфирменото партньорство, като съдържа три измерения: вид партньорство, степен на интернационализация и големина на фирмите.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.relation.ispartofseries2;5
dc.subjectпартньорствоbg_BG
dc.subjectвидове партньорстваbg_BG
dc.subjectТРР (Trans-pacific partnership)bg_BG
dc.subjectтвърди и меки партньорстваbg_BG
dc.subjectдвумерна матрица за междудържавно партньорство и тривекторна матрица за междуфирмено партньорство.bg_BG
dc.titleОЧЕРТАВАНЕ НА ТВЪРДИ И МЕКИ ПАРТНЬОРСТВА В МЕЖДУНАРОДНИЯ БИЗНЕСbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record