Show simple item record

dc.contributor.authorДамянов, Атанас
dc.date.accessioned2016-05-18T11:14:59Z
dc.date.available2016-05-18T11:14:59Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.issn0861-6604
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/1479
dc.description.abstractВ изследването е възприета тезата, че културата е „човешката част”(фактор) от международната среда, с нейните връзки и взаимоотношения.Разработката е жалонирана по следния начин:Част първа обхваща разсъждения за движещите сили на феномена мултикултурализъм. Поставени са и мостови фрагменти, насочващи вниманието към микроравнище. Във втората част ударението е поставено върху релацията: „Форми на международен бизнес – Риск от пресичане на култури”. Изградена е двувекторна матрица за изследване на тази релация.В част трета са приведени три актуални изследвания на HBS. Стига се до извода, че се преминава от класическа към неокласическа визия за развитието на международния бизнес, разсъждавано е и за „култура на конкурентите”.Накрая, вместо заключение е конструирана синтезирана теоретична схема за изследване състоянието и осъществяването на международните връзки.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.relation.ispartofseries4;1
dc.subjectмеждународен бизнесbg_BG
dc.subjectизследванеbg_BG
dc.subjectмеждународни връзкиbg_BG
dc.subjectнеокласическа визияbg_BG
dc.subjectмикроравнищеbg_BG
dc.subjectрискbg_BG
dc.titleВЪЗМОЖНИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА МЕЖДУКУЛТУРНИТЕ ВРЪЗКИ В МЕЖДУНАРОДНИЯ БИЗНЕСbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record