Show simple item record

dc.contributor.authorДимитрова, Теодора
dc.date.accessioned2016-05-18T11:19:02Z
dc.date.available2016-05-18T11:19:02Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.issn0861-6604
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/1481
dc.description.abstractВ статията се изследват възможностите за повишаване на банковата ефективност чрез рационализация на инвестициите и мобилизирането на капитали в банката. Във връзка с това е направен анализ на ролята на банките за икономическото развитие и икономическите кризи. Конструираните изводи показват, че банковото богатство може да се увеличава винаги когато в структурата на пасива преобладават привлечените капитали. Аргументира се потребността от национализиране управлението на краткосрочните инвестиции с цел ангажирането на по-малко собствени капитали за тази цел. Обосновава се потребността от създаването и използването на ефективна технология за вътрешен одит на банката.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.relation.ispartofseries4;2
dc.subjectбанкаbg_BG
dc.subjectбанкова дейностbg_BG
dc.subjectбанкови решенияbg_BG
dc.subjectбанково управлениеbg_BG
dc.titleЕФЕКТИВНОСТ ЧРЕЗ РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА БАНКОВОТО УПРАВЛЕНИЕbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record