Show simple item record

dc.contributor.authorЛяшенко, В.
dc.contributor.authorКолесникова, А.
dc.date.accessioned2016-05-18T11:34:42Z
dc.date.available2016-05-18T11:34:42Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.issn0861-6604
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/1485
dc.description.abstractВ статията се изследват проблемите, свързани с източника на финансиране на икономическите реформи в съвременна Украйна. Приоритетен сегмент в това отношение е малкият и среден бизнес Изтъква се, че при взаимоотношенията между банките и субектите на предприемаческата дейност възниква конфликт на интересите. Във връзка с това авторите очертават ролята на държавата чрез въвеждане на специални регулаторни режими при кредитиране на предприемаческите структури. Подчер- тава се и ролята на борсите и борсовите механизми, както и механизмите за осъществяване на разплащанията (с акцент върху акредитивната форма). Изследва се взаимодействието на общодържавния и съвкупността от отрасловите финансово-регулаторни режими. Ключови думи: режим на финансиране, малък и среден бизнес, финансово-регулаторни режими, банки, борси, кредитиране, конфликт на интереси,акредитивна форма на плащане, иновации.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.relation.ispartofseries4;3
dc.subjectрежим на финансиранеbg_BG
dc.subjectмалък и среден бизнесbg_BG
dc.subjectбанкиbg_BG
dc.subjectборсиbg_BG
dc.subjectкредитиранеbg_BG
dc.titleКОНСТРУИРАНЕ НА РЕЖИМИТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ РАЗВИТИЕТО НА МАЛКИЯ БИЗНЕС В УСЛОВИЯТА НА НОВА ИНДУСТРИАЛНА ПОЛИТИКАbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record