Show simple item record

dc.contributor.authorБанчев, Петър
dc.date.accessioned2016-05-18T12:10:17Z
dc.date.available2016-05-18T12:10:17Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.issn0861-6604
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/1489
dc.description.abstractПрез последното десетилетие маркетингът започна да развива ново съдържание на своята парадигма, която се основава на преосмислянето на досегашните маркетингови постулати за идентифициране, изследване и решаване на проблемите на стопанския живот. Под влияние на революционните изменения в условията на бизнеса и обществото като цяло, все по-актуален става интересът на бизнеса към човешките ценности и общественото благополучие. В статията се разкрива логиката на еволюцията в маркетинговата парадигма на бизнеса от продуктите и тяхната продажба (продуктоцентрична), през пазара, представен от купувачите (пазарноцентрична), към човека, неговите ценности и дух (човекоцентрична). Обсъждат се основните тези на исторически и логически развилите се съдържателни аспекти на маркетинговата парадигма. Изследва се новото съдържание на съвременната маркетингова парадигма, ориентирана към отчитане на човешките ценности и дух, към повишаване на общественото благо- състояние и сигурност. Показват се новите насоки на развитие на маркетинго- вата концепция и маркетинговата система. Така на маркетинговия подход в уп- равлението на бизнеса се придават нови концептуални, проблемни и инструмен- тални измерения.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.relation.ispartofseries3;1
dc.subjectмаркетингова парадигмаbg_BG
dc.subjectмаркетинг на ценноститеbg_BG
dc.subjectмаркетингbg_BG
dc.subjectмаркетинг на културната ангажираностbg_BG
dc.subjectмаркетинг към духаbg_BG
dc.titleЕВОЛЮЦИЯ НА ПАРАДИГМАТА НА МАРКЕТИНГАbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record